28 марта 1993 года

назад

Митинг у "Звездного" перед референдумом "да, да, нет, да". Р.А. Касымов, О.Д. Дячкин.


назад